Mitzra’im

7 JANUÁRA 2022
Egypt je v hebrejčine Mitzra’im – čo znamená „tiesne“. Tesné, úzke miesto.

Pre ľudskú bytosť je existencia tesné a úzke miesto. Sme deťmi nekonečného Stvoriteľa. Prirodzený poriadok času a priestoru, ba aj nášho tela, je pre nás väzením.

Na druhej strane prikázanie je akt transcendencie, opätovné spojenie s Nekonečným. Prikázanie spôsobuje trvalé prerušenie obmedzení existencie.

To je tvoj Exodus. S každým prikázaním, ktoré robíš, rozbíjaš putá, ktoré ťa zotročujú v Egypte, rovnako ako keď Izrael opustil svoje otroctvo, aby sa stal večným ľudom, ktorý presahuje čas.

Už nie si človekom? Už nie si súčasťou tohto sveta? Si anjelom? Božskou myšlienkou?

Nie. Zostávaš človekom a veľmi ľudským. Tvoje prikázanie sa odohráva v čase a priestore, nie príliš nepodobné hocakej inej ľudskej činnosti.

Ale tvoj život je teraz komentárom k večnosti, každý okamih je moment, ktorý je večný.

V tebe vesmír presahuje sám seba.

Najnovšie príspevky