Moc Modlitby – Pomoc Boha

12 SEPTEMBRA 2022
Toto svedectvo ponúkam ako svetlo obvoskej nádeje a moci pre všetkých, ktorí už nad sebou, pri pohľade na ruiny, ktoré spôsobili, možno už zlámali palicu. Ver mi, NIČ, vôbec nič nie je stratené. Ale ty to musíš ako stratené ODVOLAŤ a prijať, že Boh má moc aj tu.

V čase, keď som bola ešte neveriaca a čakala som svojho syna, som o modlitbe nevedela vôbec nič. Bola som Pohan: vychovaná bez Božieho Zákona a Slova.

Ale mala som už za sebou moje úplne prvé “stretnutie tretieho druhu” s Bohom. Za moje, vtedy ešte len očakávané dieťa som sa modlila doslova “prvú ligu”, ale strašne nesprávne. Áno, aj toto sa dá a je častejšie než by sa ľuďom páčilo. A keďže moc vyhlasovania je skutočná, negatívne výsledky toho môjho sa o pár rokov naozaj dostavili a boli strašné!

Keď som si to uvedomila, prosila som Boha v pokání o pomoc, lebo som vedela, že toto môže zmeniť už len On. A Pán ma vyslyšal.

Doslova ma viedol za ruku: najprv v poznaní, že modliť sa a nevedieť, čo žiadam a čo tým pôsobím, je hriech a strašný nerozum. Že práve takto Božie dielo ničím, nie sa na ňom podieľam, a ani tým nikomu nepomáham. Práve naopak.

Potom mi ukázal že pokánie bude znamenať presný opak toho, čo som doteraz robila, čo znamenalo: prijať najprv náuku Boha o modlitbe a jej následkoch a potom ju aktívne, pravidelne a čo najčastejšie používať. To, čo vieme je nám totiž NANIČ, ak to pravidelne a často nepoužívame.

Hoci to nebolo všetko, lebo aj tu Pán vyskúšal moju vieru “nocou v jame s levmi” ako u Proroka Daniela.

Ale nech je zvelebený Boh! Stalo sa!

Boh je verný! Dnes som svedkom – a nielen ja – zmeny, o akej sa mi nesnívalo! Naozaj: Boh svojím Slovom stvoril svet a všetko stvorenie a svojím Slovom ho aj udržiava!

Máš podobný problém? Potrebuješ zmenu? Prijmi Jeho Slovo, aj spôsob modlitby a uvidíš zázraky aj ty.

Ak uveríš, uvidíš! Opačne to NEfunguje.

Najnovšie príspevky