Mojžiš a Áron

10 JANUÁRA 2024
Božie Slovo potom spomína rodokmeň Mojžiša a Árona, pretože ich rodokmeň bol dôležitým faktorom, ktorý prispel k tomu, že ich židovský ľud prijal ako vodcov.

Ex 6:26: Toto sú Áron a Mojžiš.

Mojžiš bol učiteľom Zákona, ktorý dostal od Boha. „Mojžišovský“ aspekt nášho života je teda štúdiom Božieho Zákona a vykonávanie Jeho prikázaní. Áron bol prvým veľkňazom. „Áronovským“ aspektom nášho života je teda modlitba, pretože modlitba siaha až k Bohu, rovnako ako obety, ktoré prinášali kňazi.

Božie Slovo niekedy spomína Mojžiša pred Áronom a niekedy Árona pred Mojžišom. To nás učí, že niekedy si musíme najprv preštudovať Zákon alebo splniť isté prikázanie, aby sme sa v modlitbe správne spojili s Bohom. Inokedy sa možno budeme musieť pred štúdiom Biblie alebo plnením jej prikázaní spojiť s Bohom v modlitbe, aby sme mohli študovať alebo konať v nezištnej oddanosti Bohu.

Najnovšie príspevky