Mojžiš Nestačí

11 JÚLA 2023
Synovia Izraela zaútočili na Midian a zabili všetkých dospelých mužov.

Mojžiš nariadil vojakom, aby sa očistili od rituálnej nečistoty, ktorou sa nakazili pri kontakte s ľudskými mŕtvolami. Mojžišov synovec Eleazar nariadil vojakom, aby očistili náčinie na jedenie, ktoré ukoristili v boji.

Nm 31:21-24: Kňaz Eleazár povedal mužom vojska, ktorí išli do vojny: Toto je nariadenie Zákona, ktoré Pán prikázal Mojžišovi:…Všetko, čo odolá ohňu, musíte nechať prejsť cez oheň a bude to čisté; … a všetko, čo nevydrží oheň, musíte nechať prejsť cez vodu…budete čistí a potom vojdete do tábora.

Rituálne znečistenie je duchovný stav, ktorý obklopuje objekt, zatiaľ čo zakázané jedlo fyzicky preniká do objektu. Nádobu, ktorá absorbovala zakázané jedlo, je teda potrebné očistiť ponorením do vriacej vody alebo zahriatím do biela, kým nádobu, ktorá bola rituálne znečistená, stačí ponoriť do rituálneho bazéna, ktorého vody ju iba obklopujú zvonku.

Mojžiš sa pozeral na realitu z vyššej, Božej perspektívy. Vedel, že celková zmena v postoji človeka ovplyvní všetky aspekty jeho života až do najmenších detailov; preto by očistenie od rituálneho znečistenia malo postačovať. Eleazar však zdedil pohľad svojho otca Árona. Pri pohľade na realitu z pozemskej perspektívy vedel, že rozsiahle, celkové zmeny nestačia; musíme popracovať aj na detailoch.

Podobne by nám náš vnútorný Mojžiš mohol povedať, že stačí napraviť minulosť tým, že urobíme rozsiahle, všeobecné predsavzatia. Musíme sa preto uistiť, že počúvame nášho vnútorného Árona alebo Eleazára, aby sme zaistili, že robíme všetky potrebné kroky, aby sme sa očistili od ochromujúcej negativity.

Musíme BYŤ ZNOVUZRODENÍ.

Najnovšie príspevky