Mojžišovo spojenie

1 MARCA 2023
Učiteľ ťa vedie k tvojmu bodu spojenia s Bohom a s každou ďalšou dušou.

Ex 27:20-21: A ty prikážeš synom Izraela, aby ti priniesli čistý olivový olej, lisovaný na svetlo, na zapálenie Večnej Lampy…od večera do rána pred Pánom...

„Príkaz“ znamená aj „spojiť“. Mojžišovi bolo povedané, aby spojil svoj ľud.

Spoj ich s nekonečným Božím svetlom. Spoj ich navzájom, aby ste sa stali jediným ľudom.

Spoj ich na základnej úrovni duše, kde obsahujú čistý zdroj svetla.

Ako ich spájaš?

Tým, že ich privedieš k tomu, aby v sebe objavili ten čistý, svetlo vyžarujúci olej.

Potom povstanú a zažiaria.

Budú žiariť v noci, v temnote, ktorá rozdrví ich telá a duše, len aby vyplavili ešte jemnejší olej.

A budú žiariť aj cez deň, rozdrvení aby zistili, že svet pohodlia a luxusu nemôže uspokojiť ich túžby.

Keď svietia v noci aj vo dne, vieme, že majú najčistejší olej a ich plameň je večný plameň.

Pretože keď sú spojení zo svojej Božej duše, nie sú spojení len so svetlom. Sú spojení so Svetlom, Zdrojom Všetkého Svetla. Svetlo môže stúpať a blikať, ale Zdroj Svetla je nezmeniteľný.

Toto je úloha každého “Mojžiša” v každej generácii: Viesť každú dušu, aby objavila svoj bod spojenia s Bohom a s každou ďalšou svätou dušou.

Najnovšie príspevky