Mojžišovské spojenie

13 FEBRUÁRA 2022

Učiteľ ťa vedie k tvojmu bodu spojenia s Bohom a každou ďalšou dušou.

Ex 27,20-21: A ty prikážeš synom Izraela, aby ti priniesli čistý olivový olej, rozdrvený na svetlo, aby stúpal ako večný plameň…od večera do rána…

„Príkaz“ v Hebrejčine je tzivah, čo tiež znamená „spoj“.

Mojžišovi bolo povedané, aby spojil svoj ľud. Pripojiť ich k nekonečnému svetlu Boha. Spojiť ich navzájom, aby sa stali jediným ľudom. Spojiť ich na základnej úrovni duše, kde obsahujú čistý zdroj svetla.

Ako ich spájaš ty?

Priveď ich, aby v sebe objavili, že majú čistý vnútorný olej. Potom sa zdvihnú a zažiaria. Budú žiariť v noci, v tme, ktorá drví ich telá a duše, len aby vyplavili ešte jemnejší olej. A budú žiariť aj cez deň, zdrvení zistením, že svet pohodlia a luxusu nie je schopný uspokojiť ich túžby.

Najčistejší z olejov. Večný plameň.

Pretože keď sú spojení zo svojej vnútornej duše, nie sú spojení len so svetlom. Sú spojení so Svetlom, Zdrojom Všetkého Svetla. Svetlo môže stúpať a blikať, ale Zdroj Svetla je nezmeniteľný.

Tu máš prácu každého zástupcu Mojžiša v každej generácii: Viesť každú dušu, aby objavila jej bod spojenia s podstatou Boha a s každou ďalšou svätou dušou. 

Najnovšie príspevky