Monkey Business

15 NOVEMBRA 2021
Dnes ráno som hovorila s Pánom ohľadne Jeho dokonalého plánu spásy, aj v súvislosti s čoskorým ukončením šialenstva epidémie. Celý svet je totiž trpí pre “monkey business” – zlomyseľné či podvodné správanie, ktorému väčšina verí a ktorého sa pridŕža.

Kto číta, nech pochopí. Tu je dôkaz:

Mt 12,26-28: A ak Satan vyháňa Satana, je rozdelený sám proti sebe. Ako potom obstojí jeho kráľovstvo? A ak ja vyháňam démonov skrze Belzebula, skrze koho ich vyháňajú vaši synovia? Preto oni budú vašimi sudcami. Ale ak ja [Kristus] Duchom Svätým vyháňam démonov, potom k vám prišlo Božie Kráľovstvo. 

Ľudia, ktorí sa najprv navzájom podporujú v zlomyseľnosti a podvodoch, a potom sa z nich vzájomne obvi§ujú a odsudzujú, žijú pod vplyvom Satana. Rozumej v kráľovstve jeho zvráteného ducha. A to na všetkých úrovniach spoločnosti, od rodín, cez školy a po médiá, až po náboženské tradície nasledovať satanské učenia nevynímajúc:

1Kor 10,20-21: Ale to, čo obetujú, obetovali zlým duchom a nie Bohu. A ja nechcem, aby ste boli spoločníkmi démonovNemôžete piť z Božieho kalicha aj kalicha démonov; nemôžete mať podiel na Pánovom stole aj na stole démonov.

1Tim 4,1: Duch Svätý výslovne hovorí, že v posledných dňoch niektorí odpadnú od viery v Krista (stanú sa apostatmi), pozorne počúvajúc zvodných duchov [lživých prorokov] a učenia démonov.

Ale Božie Kráľovstvo je presný opak a aj doň môže človek vstúpiť už dnes a zostať v ňom žiť naveky, hoci sa mu v tom mnohí snažia zabrániť. Tu je dôkaz:

Mk 1,15: Stanovený čas sa naplnil a Božie Kráľovstvo sa priblížilo. Obráťte sa k Bohu v pokání a verte Evanjeliu Vykúpenia.

Mt 23,13: Beda vám, Zákonníci a Farizeji, pokrytci, lebo zatvárate Kráľovstvo Nebies pred Synmi Človeka. Sami doň nevchádzate, a tým, čo vchádzajú, vstúpiť nedovolíte.

Dôkazom života v Satanovom kráľovstve je strach, podvod, chudoba, choroba, nešťastie a skaza. Dôkazom života v Božom Kráľovstve je pokoj, radosť, sila, prosperita a uzdravenie s prísľubom večného života.

Dôležitá otázka: Ako je možné už celé stáročia a nerušene podvádzať milióny? Takto:

Lk 22,36: Kristus im povedal: „Ale teraz ten, kto má opasok na peniaze, nech si ho vezme; takisto aj kapsu; a kto nemá, nech predá svoj plášť a nech si kúpi meč.
Hľadiac v týchto Kristových slovách na neviditeľné vidíme, že väčšina toho, čo dnes na trhu dostať pod názvom biblia, nie je Slovo Pravdy – nie je to MEČ Ducha Svätého. Je to podvod (viď 1Tim 4:1).
Veru, veru, hovorím vám, ako nie všetko, čo je na letisku, je lietadlom, tak nie všetko, čo sa nazýva bibliou, je Biblia. A o tom je monkey business.
Najnovšie príspevky