Múdre výmysly

18 FEBRUÁRA 2023
Všetko, čo vidíš, je metafora. Celý svet je tvoj učiteľ.

Keď bol prvýkrát predstavený telefón, opýtali sa múdreho muža: „Čo sa z tohto výmyslu môžeme naučiť?

On odpovedal: “To, čo sa tu hovorí, je tam počuť.”

Spýtali sa teda: “A z telegrafu?”

Odpovedal: “Každé slovo stojí.”

“A z lokomotívy?”

“Na chvíľu zaváhaj a môžeš stratiť celú cestu.”

Najnovšie príspevky