Múdrosť, nie kladivá

15 NOVEMBRA 2022
Dom sa stavia Múdrosťou, nie Kladivom.

„Dom,“ napísal múdry Šalamún, „sa stavia múdrosťou.”

A nie s kladivom.

Pomocou kladiva môžeš spájať nesúrodé časti a prinútiť ich držať pohromade. Môžeš postaviť dom, ale nie domov.

Ale múdrosť je lepidlom krásy. Múdrosť znamená schopnosť ustúpiť a vidieť celý obraz, minulosť a, čo je najdôležitejšie, budúcnosť, ku ktorej toto všetko vedie. Vidieť pravdu vo vnútri každého človeka a každej udalosti v živote toho človeka.

A potom nájsť jednotu všetkých týchto právd, aby mohli byť všetky vo vzájomnom súlade, aby sa cítili akceptované a v bezpečí domu.

Bez múdrosti sú len úlomky. S múdrosťou existuje celok. A medzi všetkými časťami tohto celku je pokoj.

Najnovšie príspevky