Multi-Osobnosť?

8 FEBRUÁRA 2024
POKOJ JE, KEĎ TVOJA MYSEĽ, SRDCE A RUKY, VŠETKY PRACUJÚ AKO JEDNO.

Môžeš sa považovať za slobodného človeka, ale v tvojom vnútri je veľa postáv, ktoré hrajú svoj vlastný scenár a každá z nich je schopná odpútať sa od ostatných.

Intelekt vyrazí na svoju vlastnú cestu šťastne oddelený od emócií.
Emócie sa spália v ohni, ktorý nikdy nezačne pôsobiť.
Tvoje ruky a nohy môžu deň čo deň prechádzať bezduchými, bezcitnými, nezmyselnými skutkami.
A duša môže lietať vysoko, nevšímajúc si čokoľvek, čo sa týka tvojho pozemského života.

Ale keď ješ svoje jedlo pozorne, keď svedomite obchoduješ, keď si k mrzutému dieťaťu láskavý a trpezlivý – vo všetkých týchto veciach sa dosiahne súlad častí. Všetky tieto osobnosti v tebe sa stávajú jednou.

Najnovšie príspevky