Nádherne Absurdný

19 MARCA 2024
Žijeme v absurdnom svete. Ty buď Božsky absurdný.

Svet je absurdný. Hnusne absurdný.

Aby si napravil škaredú absurditu, nemôžeš byť len normálny. Potrebuješ alternatívnu absurditu. Nádhernú absurditu.

Hovoríme tomu „božské šialenstvo“.

Božské šialenstvo znamená tancovať ako blázon na svadbe svojho priateľa, pretože ho tak veľmi miluješ. Jednoducho sa radovať s radujúcimi.

Božské šialenstvo znamená vyjsť v piatok popoludní z rušnej kancelárie, kde ťa každý potrebuje, aby si sa mohol stretnúť sabatného zdieľania. Jednoducho odmietnuť opustiť spoločné zdieľanie.

Božské šialenstvo znamená jazdiť tam a späť každý deň, aby si vzal svoje dieťa do Božej školy, hoci na ulici je dobrá verejná škola. Lebo je to bázeň pred Bohom, ktorá je počiatkom múdrosti.

Znamená to sláviť Božie sviatky, navštevovať chorých, starých a uväznených namiesto toho, aby si v ten deň chodil do práce alebo do školy.

Áno, je to šialené. Ale počúvaj, naozaj si si myslel, že normálni ľudia zachránia svet?

Najnovšie príspevky