Nájdený Orlom

8 OKTÓBRA 2022
V každej ľudskej duši sa skrýva niečo, čo udivuje jej Tvorcu.

Našiel ju v púštnej krajine, v pustej, zavýjajúcej pustatine…Ako orol prebúdza svoje hniezdo, trepotajúc sa nad svojimi mladými, tak Boh roztiahol svoje krídla a vzal ju…

V šiestom mesiaci ťa našiel blúdiť púšťou.

Stratil ťa niekedy?

Nie. Ale Zákon používa slovo „nájdený“, aby povedal, že to, čo tam našiel, bolo neočakávané.

Pretože ťa tam videl a zvolal: „Ako dlho táto duša blúdila v takej pustej pustatine duchovného života – a predsa zostáva celá a čistá a dokonca cíti, že na také miesto nepatrí!”

Tak ťa On obklopil, chránil a dal ti silu vrátiť sa.

A teraz, v tomto siedmom mesiaci, ťa On nesie do svojho paláca svetla na orlích krídlach.

Najnovšie príspevky