Najprv Tajomstvá

12 JÚNA 2024
Študuj vnútornú múdrosť Biblie. Znovu zaži horu Sinaj.

Ľudia si myslia, že pokyny sú na prvom mieste o tom, čo robiť a čo nie, čo máme a nemáme robiť. Neskôr prichádza zmysel pre Božie veci, tajomné, nadprirodzené.

Ale povedzme, že si stretol Veriaceho, ktorý sa vracal z hory Sinaj, kde sa triasol pre hrom, triasol sa pre blesk, kde počul hlas Boha, ktorý k nemu hovoril priamo, nahlas a jasne.

A pýtal si sa: “Čo teda povedal?”

“Čo hovoril? Celý svet mi zmizol! Nebo sa otvorilo dokorán! Na vlastné oči som zažil každou kosťou v mojom tele, že v skutočnosti neexistuje nič iné, len On!

To je východiskové miesto Biblie a prvý prístup aj toho najjednoduchšieho Veriaceho – že v skutočnosti neexistuje nič iné ako Boh. Odtiaľ pochádza každé prikázanie, ktoré robí.

Študuj vnútornú múdrosť Biblie a znovu zaži horu Sinaj.

Najnovšie príspevky