Najprv treba poslúchať Boha

22 APRÍLA 2021
Toto je nádherné svedectvo mojej sestry v Kristovi o tom, ako Boh naozaj vyslýcha naše modlitby za ochranu duší blížnych.

Nedávno mi zomrel otec. A pretože ani on, ani nik z rodiny nemal poznanie Písma ohľadne pochovávania mŕtvych, želal si, aby sa jeho popol po kremácii jednoducho rozplynul v stvorení. Ale mne to nedalo. Nemohla som sa zmieriť s myšlienkou, že by mali byť ostatky môjho otca len tak rozypané do sveta, ako krmivo pre hydinu.

Navyše, vediac, že Boha máme poslúchnuť skôr ako ľudí, čiže Jeho príkaz a vôľa má prednosť aj pred tzv.poslednou vôľou teraz už zosnulého, moju rodinu som na tento hriech upozornila a varovala ich, aby sme sa ho nedopustili. Verím, že ak je Božia vôľa uložiť prach do prachu, potom telo človeka má isť po smrti do zeme, nie byť kdesi len tak rozsypané po poli.

Nech je preto zvelebený Boh, ktorý moju túžbu zachovať úctu k otcovi a zachrániť rodinu pred hriechom zneúctenia mŕtvoly, aj následnej hanby duše za hriech vyslyšal! Aký dokonalý a láskavý je Pán – a aký štedrý ku všetkým, naozaj! Vďaka Kristovej nekonečnej láske a pomoci som mohla, spolu s ostatnými, vzdať poslednú úctu môjmu otcovi tak, ako sa patrí a ako nás to Boh v 5.prikázaní učí. Vďaka Bohu za všetky prikázania, ktoré nám ukazujú nesmiernu Božiu lásku a skutočne nám všetkým chránia život. Preto nemeňme a neignorujme Božie príkazy ani v prípade keď ide o tzv.poslednú vôľu zosnulého. Boh ich nemení nikdy. A On sám povedal:

Kto ich bude plniť, bude z nich žiť.

Ivana

Najnovšie príspevky