Najvyššia vlastnosť

17 JÚNA 2023

Prvou, a teda najvyššou vlastnosťou a hodnosťou vzhľadom na stvorené bytosti, je múdrosť, a preto sa nazýva „začiatok“, ako vo verši (Ž 111:10) „začiatok múdrosti“.

Najnovšie príspevky