Najvyššie šťastie

1 MARCA 2023
Skutočné šťastie robí zabudnutých ľudí šťastnými!

Skutočné šťastie je najvyššia forma sebaobetovania.
Tam, v tomto stave, neexistuje zmysel pre seba -ani vedomie, že si šťastný.

Skutočné šťastie je niekde za a nad „poznaním“.
Mimo seba.

O to viac, keď robíš radosť iným.

Najnovšie príspevky