Naplň Svoj Dom

5 JÚNA 2022
Dom plný kníh Božieho Zákona je domovom Zákona.

Nádoba je definovaná svojim obsahom:
Džbán vody jeho vodou.
Debna jabĺk jej jablkami.

Aj dom je definovaný tým, čo obsahuje.

Naplň svoj dom knihami Zákona a tvoj dom sa stane Zákonom.
Pripevni na jeho steny krabice dobročinnosti a tvoj dom sa stane studnicou dobročinnosti.
Priveď k svojmu stolu tých, ktorí potrebujú teplý domov, a tvoj dom sa stane lampou v tme.

Najnovšie príspevky