Napodobňovanie Boha

6 AUGUSTA 2023
Mojžiš sľúbil židovskému ľudu, že ak budú dodržiavať Božie prikázania, napodobňovať Jeho dobrotu a držať sa múdrosti Boha a Jeho Prorokov, Boh im umožní úspešne vyhnať národy, ktoré okupovali Krajinu Izrael.

Dt 11:22: Lebo ak budete usilovne zachovávať všetky tieto prikázania, ktoré vám nariaďujem robiť, ak budete milovať Pána, svojho Boha, kráčaním po všetkých Jeho cestách

Táto fráza znamená, že máme napodobňovať Božiu dobrotu. „Ako On je milosrdný, tak máte byť milosrdní aj vy; tak ako On koná skutky milujúcej láskavosti, tak aj vy máte konať skutky milujúcej láskavosti.“

Ale keďže je Božia dobrota nekonečná, ako môžeme očakávať, že Ho budeme napodobňovať?

Odpoveď je, že práve z tohto dôvodu nám Boh prikázal ZNOVUZRODENIE. Až potom, keď sme znovuzrodení, nás tvorí na svoj obraz.

A len ako takí skutočne vlastníme Boží nekonečný potenciál konať Božie, t.j.nadprirodzene dobré skutky.

Inak nie. Lebo bez Boha v nás naozaj nemôžeme urobiť vôbec nič.

Najnovšie príspevky