Napodobňuj Boha

11 SEPTEMBRA 2022
Mojžiš ľudu Izraela povedal, že ak budú dodržiavať Božie prikázania, napodobňovať Jeho dobrotu a priľnú k Bohu tým, že sa budú učiť Jeho Zákon a konať Jeho prikázania, Boh im umožní úspešne vyhnať národy, ktoré okupovali Krajinu Izraela.

Mojžiš ľudu Izraela tlmočil Božie prikázanie, aby kráčal po Božích cestách. (Dt 11:22)

Tento výraz doslova znamená, že máme napodobňovať Božiu dobrotu. „Ako je On milosrdný, tak by máme byť milosrdní aj my; tak ako On koná skutky milujúcej láskavosti, tak aj my máme konať skutky milujúcej láskavosti.“

Ale keďže dobrota Boha je nekonečná, ako môžeme očakávať, že Ho budeme napodobňovať?

Odpoveďou je, že práve z tohto dôvodu nám Boh prikázal byť znovuzrodení, aby nás po našom novom, duchovnom narodení ďalej tvoril na svoj obraz. Len ako duchovní skutočne vlastníme Boží nekonečný potenciál konať dobro. To preto Ježiš znovuzrodenie prikázal (viď Jn 3:3.5).

A preto aj apoštol Pavol napísal: “Napodobňujte mňa, ako aj ja napodobňujem Krista.” (1Kor 11:1).

Pavol, rovnako ako všetci Ježišovi učeníci, znovuzrodený bol. Ty buď tiež!

  • Ak máš otázky ohľadom znovuzrodenia, alebo ho chceš prijať, pokojne nás kontaktuj a pomôžeme ti.
Najnovšie príspevky