Napriek tomu

25 FEBRUÁRA 2024
Šťastie je veriť v seba tak ako tvoj Tvorca verí v teba.

Mladý muž prišiel k svojmu rabínovi, aby prijal jeho požehnanie. Rabín sa naňho pozrel a povedal: “Veriaci musí byť šťastný!”

Mladý muž odpovedal: “Rabbi, z čoho sa mám tešiť?”

Rabbi odpovedal: “Buď rád, že si mal tú česť hovoriť dnes ráno s Bohom!”

Mladý muž zamrmlal pár slov, ktoré situáciu celkom objasnili.

Rabbi odpovedal: “Buď šťastný, že máš Boha, ktorý každú minútu čaká na chvíľu, kedy sa k Nemu vrátiš a budeš s Ním hovoriť!”

Najnovšie príspevky