Naša jedinečnosť a čas

3 FEBRUÁRA 2022
Boh nás skrze apoštola Pavla pobáda, aby sme využili bohatstvo poznania, ktoré nám Boh dal:

Ef 5,13-17: Lebo všetko, čo je vystavené Svetlu, sa stáva viditeľným, Pretože všetko, čo sa stáva viditeľným, je Svetlo; odtiaľ význam týchto slov: „Vstaň, spáč, a vstaň z Mŕtvych” a zažiari v tebe Kristus. Dávajte si teda veľký pozor, ako žijete: nie ako blázni, ale ako múdri. Vykupujúc čas, lebo dni sú zlé. Preto nebuďte nerozumní, ale pochopte, čo je Pánova vôľa

Verš 13 nás povzbudzuje, aby sme pochopili, že Boh nám zámerne odhaľuje naše hriechy pre naše večné dobro, aby sme s Ním mohli zdieľať život v Jeho Kráľovstve. Preto nás vo veršoch 14-17 nabáda, aby sme sa zobudili a využili to, lebo ak budeme pokračovať v hriechu, sme zaživa mŕtvi. Ale pretože je Jeho túžbou a vôľou spasiť nás, odhaľuje nám naše hriechy, aby sme mohli robiť pokánie.

Ak chceme zakúsiť plnosť nášho vykúpenia z hriechu, je nevyhnutné premáhať sa a víťaziť nad sebou samým. Musíme využiť veľký dar Jeho Ducha a využiť každú príležitosť, ktorá sa nám naskytne, aby sme čelili svojim slabostiam a smerovali k dokonalosti. Pavol nás nabáda, aby sme si nenechali ujsť to, čo nás robí pre Neho výnimočnými.

Boh sám nás skrze v 17. verš nabáda, aby sme nasledovali múdrosť prostredníctvom jasného pochopenia Jeho vôle pre nás. Chce, aby sme v Jeho Kráľovstve prežívali život tak, ako ho žije On, ale miera zodpovednosti za odpoveď v podriadenosti padá priamo na naše plecia. Vieme, čo musíme urobiť – musíme si spraviť čas a usilovať sa využiť našu jedinečnosť pred Ním.

Čas sa kráti, tak poďme na to!

Najnovšie príspevky