Naša Situácia

30 DECEMBRA 2018
Dovoľte mi povedať to znova: príbeh nášho života je príbehom dlhého a brutálneho útoku na tvoje srdce niekým, kto vie, kým by si mohol byť a bojí sa toho. Dúfam, že teraz už začínaš vidieť jasnejšie. Inak pre teba Bibia nebude mať zmysel. A nielen to. Veľká časť tvojho života bude ti nebude dávať žiaden zmysel.

„Ja pôjdem pred tebou, čo je hrboľaté, urovnám, kovové brány prelomím a železné závory pozrážam. Dám ti poklady ukryté v tme a tajnosti skrýš, aby si vedel, že ja som Pán, ktorý ťa volám po mene – Boh Izraela. (Iz 45,2-3)

Neznie jazyk Biblie niekedy …. prehnane? Vážne – Boh pre nás urovná, čo je hrboľaté? Zníži pre nás vrchy? Boli by sme šťastní ak by nám pomohol aspoň prežiť týždeň. Čo znamená, že prelomí kovové brány a pozráža železné závory? Zneje to hrdinsky, ale kto to naozaj potrebuje? Toto je starobylá Samária. My by sme sa uspokojili aj s miestom na parkovanie pri obchode.

Ak sme v dlhotrvajúcom boji, potom je jazyk Biblie dokonalý. Veci nie sú ako vyzerajú. My sme vo vojne. Táto vojna je proti tvojmu srdcu, proti tvojej sláve. Znovu sa pozrime na Izaiáša:

Duch Pána, Jahveho, je na mne, pretože ma Pán pomazal, poslal ma hlásať radosť ubitým, obviazať zlomených srdcom, zajatcom ohlásiť slobodu a spútaným oslobodenie. (Iz 61,1)

Prevzaté a preložené s láskavým dovolením Ransome Heart Ministries.

Najnovšie príspevky