Naša Viera

Viera je základom toho, v čo dúfam, dôkazom toho, čo nevidím. (Hebr 11,1). Ak nižšie nenájdeš odpoveď na svoju otázku, určite ju nájdeš v kurzoch. Alebo svoju otázku odošli kontaktným formulárom.

BOH

Je len jediný Boh, Stvoriteľ všetkých vecí. Aby nás spasil, stal sa človekom. Ježiš Kristus bol Boh v tele, Emanuel – Boh s nami. Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo s Bohom a to Slovo bolo Boh. A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami (Mt 1,23). Boh svoju jedinečnosť dosvedčuje sám, súc Amen a Verný Svedok a na mnohých miestach v Písme.

EVANJELIUM

Evanjelium kráľovstva je posolstvo, ktoré bola Cirkev Ježiša Krista poverená učiť. Evanjelium kráľovstva vyhlasuje, že dni ľudských vlád sú spočítané a že Boh čoskoro nastolí svoje kráľovstvo, ktoré nikdy nepominie (Dan 2,44). Keď bude nastolené Božie kráľovstvo, Ježiš bude kraľovať navždy ako Kráľ kráľov a Pán pánov.

SVÄTÉ PÍSMO

Biblia je vo svojich pôvodných rukopisoch inšpirované Slovo Božie, a zjavuje Božiu vôľu pre ľudstvo. Sväté Písmo je Božskou a teda konečnou autoritou vo veciach viery a pravdy.

SPÁSA

Jediná spása, ktorá je k dispozícii ľudskej rase, bola vykúpená Ježišom Kristom na Kalvárii. Dielo Kalvárie sa skladá z jeho smrti, pohrebu a vzkriesenia. Vzhľadom na to, sa dielo Kalvárie skladá z umierania, pochovania a opätovného vzkriesenia, Ježiš nazýva tento plán znovuzrodenie a vyhlásil, že znovuzrodenie je pre vstup do Božieho kráľovstva zásadné. Znovuzrodenie je možné IBA jediným spôsobom (Jn 3,1-5). Bez Ducha Svätého vzkriesenie pri Druhom príchode Ježiša Krista na zem NIE JE MOŽNÉ.

VZKRIESENIE

Tí, ktorí boli znovuzrodení – podriadili sa trom krokom znovuzrodenia a naozaj prijali dar Ducha Svätého (viď Mk 16:16-18) a žili život podriadený vláde Ježiša Krista, budú vzkriesení nesmrteľní, v čase druhého príchodu Ježiša a budú vládnuť a panovať s Kristom v Jeho kráľovstve na zemi (Zjv 5,9-10).

VEČNÝ SÚD

Tí, ktorí odmietajú evanjelium Ježiša Krista, budú vzkriesení, ale až po 1000-ročnom kráľovstve Krista na zemi – NIE pri Jeho druhom príchode na zem – aby sa zjavili pred veľkým bielym trónom posledného súdu. Tak ako spasení prijmú večný život, tak prijmú stratení večné zatratenie.