Ne-modlárstvo

22 FEBRUÁRA 2023
Opakom modlárstva je objatie len s Bohom.

Boh prebýva v paradoxe. Hovorí:

„Nech vám ani len nenapadne robiť si modly. Radšej položte svoje životy, ako verte týmto modlám.”

Potom, v najvnútornejšej časti Jeho chrámu, na mieste, ktoré nazýva „Svätyňa svätých“, nám povedal, aby sme vyrobili dve zlaté postavy s krídlami, jednu mužskú a druhú ženskú.

A keby sme boli v rozpore s Bohom a On s nami, títo dvaja by nestáli tvárou k sebe navzájom, ale chrbtom k sebe.

Ale keby sme boli s Bohom v harmónii, kňazi by odhrnuli závesy a my by sme videli dve postavy prepletené v objatí. Kňazi by povedali: „Pozri sa, ako si ťa váži tvoj Boh.“

To znamená, že jeden anjel zastupoval nás a druhý…

Musíme povedať, že to nie sú modly, ktoré Boh chce, aby sme nimi pohŕdali. Koniec koncov, to by z nás urobilo iba iný typ modlára – zbožňovateľa neprítomnosti modiel.

To, čím Boh tak veľmi pohŕda, je teda čokoľvek, čo by sme mohli postaviť medzi Neho a nás. A to je modlárstvo – uznanie čohokoľvek alebo kohokoľvek iného v našom vzťahu.

Takže obraz týchto dvoch anjelov je v skutočnosti opakom modlárstva. Sú to ne-modly. Nimi nám hovorí:

„Ak máš problém, ak sa chceš porozprávať, kedykoľvek zápasíš so svojím svetom – nechoď za nikým iným ako za Mnou. Neobracaj sa ani na mesiac, nie na slnko, ani na anjela, dokonca ani na generálneho riaditeľa tvojej firmy nie. Lebo nemôžem zniesť, že by medzi nami mal byť niekto alebo čokoľvek. Chcem ťa objať – teba, nech si kdekoľvek a si sám. A chcem byť tebou objatý, ako keby neexistovalo nič iné, len ty a ja. Lebo v skutočnosti neexistuje.“

Pre takéto spojenie neexistuje v celom fyzickom svete iná metafora, ako metafora fyzického spojenia dvoch milencov. Akoje napísané v knihe Genezis:

„Boh stvoril Adama na svoj obraz, muža a ženu ich stvoril.”

Najnovšie príspevky