Nebezpečenstvo Buď-Alebo zmýšľania

20 JÚNA 2023
Incident so špiónmi, opísaný v predchádzajúcej časti, zdôraznil dôležitosť vstupu do izraelskej krajiny, aby sa splnili Božie prikázania vo fyzickom svete.

Krátko nato Mojžišov bratranec Kore zorganizoval vzburu proti Mojžišovej autorite.

Nm 16:2: A povstali proti Mojžišovi s niektorými zo Synov Izraela, dvestopäťdesiatimi Kniežatami Kongregácie, vybranými zo zhromaždenia, mužovia zvučného mena;

Kore z incidentu špiónov mylne usúdil, že štúdium Biblie nie je vo svojej podstate nadradené plneniu prikázaní. Preto sa domnieval, že človek, ktorý sa živí živobytím, nemusí ašpirovať na chvíle „opätovného spojenia“ s Bohom a Jeho Kráľovstvom.

Ako taký ďalej dospel k záveru, že nie je potrebná špecifická vrstva jednotlivcov – kmeň Levi, kňazi a najmä veľkňaz – ktorí by sa venovali výlučne duchovnému životu, aby inšpirovali nás ostatných.

Mojžiš odpovedal na Koreho tvrdenia tým, že mu povedal, že duchovenstvo, ktoré sa venuje výlučne službe Bohu, je skutočne potrebné, aby inšpirovalo ľudí v materiálnom svete a poučilo ich o tom, čo je dovolené a čo je zakázané. Bez takejto inšpirácie a vedenia je príliš ľahké stratiť zo zreteľa Božie zámery a skončiť ako otroci materiality, nie ako páni nad ňou.

Najnovšie príspevky