Nebuď samo-spravodlivý

11 OKTÓBRA 2022
Ľudia, ktorí sa zameriavajú na to, aby boli spravodliví, upadajú do pokušenia a hriechu samo-spravodlivosti. Zatiaľ čo tí, ktorí sa usilujú o dobré skutky, sa stanú spravodlivými.

Ježiš nechce nasledovníkov, ktorí sú spravodliví, ale robotníkov, ktorí sú tak zaneprázdnení konaním dobra, že nemajú mať čas konať zlo.

Najnovšie príspevky