Nečakanie na Boha

18 OKTÓBRA 2023
Dážď trval 40 dní, po ktorých zostala zem ponorená ďalších 150 dní, kým voda nezačala klesať.

Šesťdesiat dní po tom, čo voda začala klesať, Noe vyslal havrana a potom holubicu, aby zistil, či voda úplne opadla.

Gn 8:6-7: Noe otvoril okno, ktoré urobil v korábe, a vypustil havrana.

Ako Biblia hovorí, Noe neopustil archu, kým mu to Boh neprikázal. Aký bol teda účel toho, že vyslal týchto vtákov, aby sa dozvedel, či je zem suchá?

Odpoveď znie, že keďže mu Boh zveril prežitie života, Noe sa cítil zodpovedný za akékoľvek prirodzené kroky, ktoré by povzbudili Boha, aby urýchlil obnovu života na zemi.

Bolesť z vyhnanstva sa prirovnáva k zúrivým vodám potopy. Rovnako ako potopa, iba Boh môže ukončiť vyhnanstvo našich duší tu na Zemi. Ale ako Noe, aj my môžeme urýchliť vykúpenie tým, že po ňom budeme aktívne túžiť a urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme jeho príchod urýchlili.

Ďalšia potopa Zeme je pred nami. A ako urýchľujeme Jeho druhý príchod?

2Pt 3:11: Keďže toto všetko bude takto zničené, akým druhom ľudí máte byť v správaní vy, ktorí ste charakterizovaní svätosťou a zbožnosťou, Očakávajúc a urýchľujúc Príchod Krista a Dňa Pána, pre ktorý sa Nebesia zmenia na Oheň a zničia, a živly budú podpálené a roztopené. 

Zjv 22:17: A Duch Svätý i Nevesta volajú: Príď! A ten, čo počúva, nech volá: Príď! Kto je smädný, nech príde a kto chce, nech si naberie zadarmo Vody Života.

Najnovšie príspevky