Nemožné Zdôvodňovanie

12 JÚLA 2022
Najúžasnejšia vec na prikázaní je, že niekedy môžeme zazrieť, čo mal náš Stvoriteľ na mysli, keď nám ho pridelil.

Ako je možné, že niektoré z prikázaní, ktoré robíme, nám dáva zmysel?

Sú to napokon body spojenia so samotným Bohom. Pred Ním stoja rozsiahle neurónové siete našich ľudských mozgov a lacná vrecková kalkulačka zo 70. rokov na rovnakej úrovni.

Boh je za hranicou nekonečna. On je Absolútna Existencia. Ak sa v ríši nekonečna zrúti jednoduchá aritmetika, ako môžeme aplikovať ľudskú logiku tvárou v tvár Absolútnu?

A predsa, nielenže týmto prikázaniam pripisujeme dôvody – často dôvody, ktoré dobre fungujú v kontexte nášho neurologického vedenia založeného na šedej hmote – ale trváme na odvodzovaní jedného pravidla od druhého, porovnávaní a kontrastovaní jedného prikázania s druhým a napredovaní, s aplikáciami založenými na takýchto výpočtoch.

Ako nám dal pokyn Darca týchto prikázaní, keď povedal – budem parafrázovať Dt 17:8-11:  „Ak máte otázku, predložte ju svojim, Bohom ustanoveným kňazom a riaďte sa ich pokynmi do detailov.”

Môže to byť len tak, že sa spájame s Bohom, ktorý presahuje všetky protiklady.

Konečné a nekonečné, rozum a nad rámec rozumu, stvorenie a Stvoriteľ – to všetko je pre Neho jedinečnosť, ktorá sa vo svojom pôvode spája v dokonalej harmónii.

Tieto prikázania sú také božské, také neobmedzené a také pravdivé, že sa môžu dokonca úhľadne vložiť do neurónovej siete živého organizmu na planéte Zem.

Najnovšie príspevky