Nemožný Most

23 SEPTEMBRA 2022
Nájdi nebo a zem v sebe samom. Potom medzi nimi vytvor priestor.

Čo je prikázanie? Akt spojenia neba a zeme.

Ale nebo je duchovné a zem je materiálna. Zjednotiť ducha a hmotu je nemožné!

Zemské stvorenie nemôže urobiť zo zeme nebo. A nebeská bytosť nemôže priniesť nebo na zem.

Ale pre teba to nemožné nie je.

Dt 30:11: Lebo toto prikázanie, ktoré ti dnes prikazujem, nie je príliš skryté, ani nie je príliš vzdialené.

Je ti blízke, pretože Zákon ti bol daný písomne ​​aj ústne, v dare Ducha Svätého. Pretože v tebe dýcha Stvoriteľ Nebies aj zeme.

Takže keď vyslovíš slová Jeho písaného Zákona, privedieš nebo na zem.

A keď vysvetlíš slová Jeho ústneho Zákona, privedieš zem do neba.

Skutočne, len s Ním každý deň dokážeš nemožné.

Najnovšie príspevky