Nenávideli Ma bez príčiny

22 JÚLA 2021
Najväčším hriechom, ktorý privádza okamžitý súd Boha nad človekom, je nevera v Krista (Jn 3:18). A zistiť v srdci sa dá poľahky: Ako reaguješ, keď ti niekto hovorí pravdu Písma, keď ju čítaš na blogu, alebo si ňou vo svedomí usvedčený? Si nahnevaný a snažíš sa debatu o Ježišovi ukončiť, zaťato a zúrivo ju odmietaš a zo všetkých síl sa jej brániš a odmietaš ju priznať? Neznesieš pohľad a škrípeš zubami proti tomu, kto ti ju hovorí? Potom si neveriaci aj ty sám.

Lk 22,52-53: A Kristus povedal tým, ktorí prišli proti nemu, Veľkňazom, Strážcom chrámu a Starším Ľudu, čo prišli za ním: Vy máte drzosť vyjsť ako proti zlodejovi s mečmi a kyjmi? Deň čo deň som bol s vami v Chráme, a nevystreli ste ruky proti mne, ale toto je vaša hodina a moc zla.

Táto tragická situácia ukazuje, že nevera je deštruktívna, úbohá a krutá. Skrátka že zabíja nevinných. Kristus vlastnil všetku moc, aby mohol slúžiť – uzdravovať a prinášať pokoj – napriek tomu sa Ho zmocnili a aby mu zabránili konať dobré skutky a splniť vôľu Otca. Žil, zomrel a vstal z mŕtvych, aby pokračoval v naplnení svojich vlastných slov:

Iz 61,1-3: Svätý Duch Pána Boha je na mne, pretože ma Pán pomazal, aby som kázal radostnú zvesť pokorným; On ma poslal obviazať zlomených v srdci, ohlásiť zajatcom slobodu a otvorenie väzenia tým, ktorí sú spútaní; Ohlásiť rok Pánovej priazne a milosti a Deň Pomsty nášho Boha; potešiť všetkých smútiacich; Darovať Smútiacim Siona, dať im veniec z kvetov namiesto popola, olej radosti namiesto smútku, odev chvály namiesto ducha ťažoby; aby sa mohli nazývať Duby Spravodlivosti, výsadba Pána, aby bol On oslávený.

Jeho žalárnici a budúci vrahovia však vo svojej bezbožnej zlomyseľnosti dokázali vidieť Jeho dobré slová a skutky iba ako hrozby a ako nepriateľa, človeka, ktorého treba zahanbiť, zraniť a zabiť. Nezniesli Jeho prítomnosť ani reč, lebo ich vo svedomí usvedčovala z nevery, zloby a bezbožnosti, ktorú sami nechceli vidieť.

Ľudia dnes nie sú o nič lepší. Skús s nimi o Kristovi hovoriť a pozri ako násilne, až brutálne budú odmietať a reagovať – ako sa ťa budú snažiť obmedziť v prejave. Kresťanom sa zakazuje modliť sa v mnohých vládnych budovách, aj na verejných zhromaždeniach a nezriedka sa im bráni hovoriť pravdu, pretože ľudské zákony v skutočnosti zabavili a obmedzili takúto činnosť tzv.zákonmi proti menšinám. A to aj napriek tomu, že v menšine sú tu skutoční veriaci.

Dokonca aj tzv.veriaci ale bez znovuzrodenia, t.j.bez pečate Božieho Synovstva prikázaného Kristom, škrípu zubami od zlosti a zúrivosti proti skutočným Kresťanom (viď Mk 16,16-18), ktorí z úprimného srdca hovoria o Jeho Slová a zjavujú tak všade vôňu Jeho poznania. Falošné kresťanstvo nenávidí Pravdu Písma a tak sa snaží násilne zastaviť každého, kto Božie Slovo učí, vysvetľuje alebo hlása, čím sa sami usvedčujú z nevery a nenávisti k Pravde. Sily temnoty ovplyvňujú tento svet, aby zabránili a prenasledovali Kresťanov tak, ako bol prenasledovaný Kristus.

Nakoniec ho Jeho žalárnici vzali do väzby napriek tomu, že boli svedkami najväčšieho Zdroja poznania a pravdy, aký sa kedy na zemi prejavil. Keď sa hlúpo domnievajú, že majú lepšie zmýšľanie ako Kristus a jeho učeníci, tieto činy budú navždy hanebnou daňou za neveru (Rim 1:18–22). Keby ho skutočne poznali a pravdu, ktorú priniesol, „neboli by ukrižovali Pána slávy“ (1 Kor 2,8). Ale oni Ho nepoznali ani Ho neprijali.

A ako je to s tebou, človeče? Aj ty nenávidíš Pravdu a snažíš sa jej zbaviť, lebo máš tú “svoju”? Aj ty bežíš udať každého, kto nezdieľa tvoj názor na Boha?

Kajaj sa sa a ver v Evanjelium Vykúpenia a budeš spasený ty aj tvoj dom!

Najnovšie príspevky