Nie je osol ako osol

19 FEBRUÁRA 2023
Čo nás učia pasáže Písma o osloch? Učiť svojich oslov.

„Keď uvidíš osla“  – keď pozorne preskúmaš svojho osla – t.j.„hmotnosť“ svojho tela,– uvidíš… (nemyslí sa len fyzická hmtnosť, ale aj obludnosť telesnosti duše)

“svojho nepriateľa” – to znamená, že tvoje telesné “ja” – tvoj osol – nenávidí tvoju Božskú dušu, ktorá túži po zbožnosti a duchovnosti, a navyše uvidíš, že je…

“ležiaci pod jeho bremenom”, ktoré naň – (telo) vložil Boh, totiž aby sa zušľachťovalo prostredníctvom Náuky, Zákona a prikázaní; ale telo je lenivé ich naplniť. Možno ťa potom napadne, že…

“zdržíš sa toho, aby si mu pomáhal” – aby si mu umožnil napĺňať jeho žiadostivosť a namiesto toho pôjdeš cestou umŕtvovania tela (pôstom, modlitbou a náukou Božieho Slova), aby si odbúral hrubú hmotnosť tela. Svetlo Biblie však nebude spočívať v tomto prístupe. Skôr…

“musíš mu pomôcť” – očistiť telo, zušľachťovať, ale nezlomiť ho umŕtvovaním.

Najnovšie príspevky