Nie je preklad ako preklad

28 FEBRUÁRA 2023
Prečo je dôležité čítať a modliť sa s Božím Slovom, ktoré je skutočným prekladom originálu?

Do kláštora prichádza nový mních. Je poverený pomáhať ostatným mníchom pri ručnom prepisovaní starých textov. Všimol si však, že kopírujú kópie, a nie originály kníh.

Takže nový mních ide za hlavným mníchom, aby sa ho na to spýtal. Pritom poukazuje na to, že ak by bola chyba v prvej kópii, táto chyba by pokračovala vo všetkých ostatných kópiách. Hlavný mních hovorí:

“Kopírovali sme z kópií po stáročia, ale ty hovoríš dobre, syn môj.”

Ide teda dolu do pivnice s jednou z kópií, aby ju porovnal s originálom. O niekoľko hodín neskôr ho nikto nevidel. Jeden z mníchov ho teda ide hľadať. Počuje vzlyky vychádzajúce zo zadnej časti pivnice a nájde starého mnícha, ako sa skláňa nad jednou z pôvodných kníh a plače. Pýta sa, čo sa deje.

„Slovo je oslavovať (celebrate), nie celibát (celibate),“ hovorí starý mních so slzami v očiach.

Najnovšie príspevky