Nikto nie je izolovaný

16 JÚLA 2023
Boh potom uzavrel udelenie zákonov o dedičnosti pôdy.

Nm 36:7: Boh povedal Mojžišovi: Každý človek . . . zostane pripútaný k dedičstvu kmeňa svojich otcov.

Zákony o dedičnosti, hoci sú neoddeliteľnou súčasťou Božieho Zákona, dal Boh až potom, čo päť dospelých, slobodných a osirelých sestier – jediných detí príslušníka kmeňa Manasses – tvrdilo, že majú nárok na podiel svojho otca v Krajine Izraela. Ich súkromná žiadosť Mojžišovi viedla k odhaleniu častí Zákona, ktoré sa následne stali záväznými pre Boží ľud ako celok.

Nás to učí dve základné pravdy:

  1. Božie ženy. Sestry v Kristovi nie sú príveskami svojich mužov, ani slúžkami svojich domácností, ale SPOLUDEDIČKAMI Božieho prisľúbenia a a SPOLUBOJOVNÍČKAMI Božieho Kráľovstva.
  2. Nikdy si nesmieme myslieť, že náš „súkromný“ život sa týka iba nás alebo našich najbližších rodinných či priateľov, a preto sa môžeme slobodne správať v týchto záležitostiach, ako uznáme za vhodné. Tak ako sa tieto sestry radili s Mojžišom o tom, čo sa zdalo byť čisto osobnou záležitosťou, tak by sme sa mali poradiť v prvom rade s Bohom a následne môžme aj s kvalifikovanými Božími autoritami aj o tých zdanlivo bezvýznamných aspektoch života, pretože aj naše „súkromné“ činy majú širšie dôsledky, ktoré my nemusíme hneď predvídať, alebo si pripustiť.
Najnovšie príspevky