Nová Zmluva a Žalmy

S radosťou oznamujeme všetkým veriacim v Krista, milovníkom Biblie, bliblických štúdií a všetkého, čo sa Svätého Písma týka, že prvý preklad pôvodných textov Novej Zmluvy a Žalmov už o pár mesiacov uzrie svetlo sveta a to aj s poznámkami a odkazmi na iné knihy Písma, takže Biblia už pre nikoho viac nebude nezrozumiteľná.

Po ôsmich rokoch prekladu sme naozaj veľmi radi, že našim študentom budeme môcť pomôcť nielen s rastom ich viery v jediného Boha a Pána Ježiša Krista, ale aj ich biblickým štúdiom. Hoci zatiaľ “len” Novou Zmluvou a Žalmami. Ale keby Kresťan vedel, aký diametrálny je rozdiel medzi pôvodným prekladom a jeho kultovými úpravami, už by iný ako originál nechcel.

Biblie pre korektúru textov sú už pripravené, aby mohol byť preklad skontrolovaný.

A zatiaľčo budú texty pod kontrolou, dokončuje sa preklad Starej Zmluvy, doplnený o preklad jednej z najstarších pôvodných kníh, ale katolíckou cirkvou zo Svätého Písma vyňatej knihy Henoch.

Slová Henocha citovali všetci Ježišovi apoštoli a aj sám Ježiš. Ty si ju už čoskoro budeš môcť prečítať tiež.

Ak nás chceš v práci podporiť a prispieť na jej dokončenie a tlač, klikni TU a svoju pomoc pošli s označením DAR – BIB.