O Disciplíne

20 OKTÓBRA 2022

Disciplína je ťažká pre toho, kto sa vzdáva cesty (t.j.odpadáva od Boha), a ten, kto nenávidí pokarhanie, zomrie.

Kto odmieta disciplínu, ten svojou vlastnou dušou pohŕda, ale kto počúva karhanie, získava rozum. 

Najnovšie príspevky