O Pokání

5 AUGUSTA 2022
Existuje vyššia aj nižšia forma pokánia.

Vyššia forma pokánia je hlboko osobné pokánie, o ktorom nikto iný nemusí vedieť.

Nižšia forma pokánia pomáha ostatným stať sa lepšími.

Vyššia forma pokánia môže v skutočnosti ovplyvniť svet viac ako tá nižšia. Pre niektorých ľudí vyššia forma pokánia znamená všeobecnú konceptualizáciu, zatiaľ čo pre iných to znamená veľkú pozornosť k detailom.

Človek, ktorý sa skutočne venuje vyššej forme pokánia, rozlišuje veľmi jasne, že dôvera Bohu je oslobodzujúca a vôbec nie obmedzujúca.

Najnovšie príspevky