O stonaní

19 JANUÁRA 2023
Je to úbohé a ničotné, keď ľudí nevidíme robiť iné, než stonať.

Ale stonanie samo o sebe nerobí dobrotu.

Stonanie je len kľúčom k otvoreniu srdca a očí, aby sme tu nesedeli so založenými rukami, ale aby sme si naplánovali usporiadanú prácu a činnosť, každý človek, kde môže byť efektívny, aby sme viedli kampaň za vydanie Biblie, šírenie Božieho Slova a dodržiavanie Jeho prikázaní.

Jeden to môže urobiť svojím písaním, iný svojou rečou, iný svojím bohatstvom.

Najnovšie príspevky