Obdobia Podstaty

9 APRÍLA 2024
V živote sú obdobia, ktoré nám umožňujú uniknúť, skočiť do nového stavu bytia.

Je tu telo, duša a potom je tu podstata. Ak je duša svetlom, potom je podstata zdrojom svetla. Ak je duša energia, potom podstatou je generátor. Nie je to niečo, čo máš. Je to kto a čo si.

Čokoľvek robíme, tancujeme okolo tohto jadra podstaty, ako vesmírna loď na obežnej dráhe, ktorá nedokáže pristáť. Môžeme meditovať, môžeme sa inšpirovať – ale dotknúť sa nášho vnútorného jadra, miesta, odkiaľ to všetko pochádza, vyžaduje silu zvonku.

Preto sú v živote obdobia, ktoré sú zmocnené zvonku. Špeciálne dni a špeciálne noci, časy krízy a časy radosti, ktoré sa dotýkajú jadra. Inokedy môžeš vykročiť vpred. V tých časoch môžeš skočiť do novej formy bytia.

Najnovšie príspevky