Objatie Stánku

27 SEPTEMBRA 2023
Stánok je Božím objatím po Dni Zmierenia.

Na Deň Zmierenia sa duše vracajú, aby sa spojili so svojím pôvodom a nesú so sebou Božie iskry zo všetkého, čo v tomto svete urobili.

Ich návrat stúpa ako vôňa horiaceho kadidla atmosférou a nekonečnými vrstvami duchovných ríš, až kým nedosiahne miesto vyššie a nižšie. Dosahuje podstatu Boha.

A tam sa stáva esenciou čistej a konečnej blaženosti.

Na Sviatky Stánkov sa v našom svete znovu objavuje toto Božie, nadpozemské potešenie, podobne ako mrak kondenzuje z pary vystupujúcej z mora.

A prejavuje sa ako konáre a listy pokrývajúce náš Stánok.

Aby sme boli v Stánku objatí Božou radosťou v nás a radovali sa.

Najnovšie príspevky