Obmedzené Ašpirácie

21 FEBRUÁRA 2023
Keď Deti Izraela bývali na púšti, bolo postarané o všetky ich fyzické potreby. Čerpali vodu zo sskaly, z neba pršala manna a ich šaty sa nikdy neopotrebovali, nikomu nikdy ani len noha neopuchla.

V tejto situácii mali málo čo získať hľadaním ďalšieho majetku a bohatstva. Len by bolo viac na prenášanie. Prirodzený pud duše bol umelo potlačený, takže keď boli Izraeliti zasypaní väčším množstvom striebra a zlata, než kedy potrebovali, ich odpoveď bola: ‚Dosť!‘

Toto bola Mojžišova obrana pre židovský ľud. Ich jedinečná existencia v divočine, kde boli všetky ich potreby zázračne zabezpečené, potlačila prirodzenú túžbu ich duše po získaní viac. Závislí na daroch z Nebies, bez výziev a cieľov, boli spokojní a ľahostajní. A to ovplyvnilo ich duchovné túžby.

A presne to isté spôsobuje ľahostajnosť a lenivosť a ovplyvňuje duchovný rast u nečinných veriacich aj dnes.

Keďže ich prirodzená túžba napredovať bola oslabená, Deti Izraela sa obrátili na ľahšie dosiahnuteľné duchovné ciele. A to ich priviedlo k hriechu Zlatého teľaťa.

Čo je koreňom modlárstva? Je to psychologická túžba priľnúť k niečomu, čo je nám bližšie, k niečomu hmatateľnému a konečnému. Je to voľba nehľadať nekonečné a bezhraničné, ale vydať sa jednoduchšou cestou, uspokojiť sa s uctievaním sily, ktorú je ľahké identifikovať a stotožniť sa s ňou.

Táto nenormálna forma duchovnosti vyhovovala ľuďom s obmedzenými ašpiráciami (úsilím, snahami, túžbami). A takto lenivým vyhovuje aj dnes.

Toto povedal Mojžiš Bohu: „Je to kvôli všetkému striebru a zlatu, ktoré si nasypal na Deti Izraela, kým si nepovedali: ‚Dosť!‘ – to ich prinútilo sklopiť zrak a uctievať Zlaté teľa.“

Aká je tu lekcia pre nás? Dávaj si pozor na to, čo považuješ za svoje striebro a zlato a to aj v duchovnej sfére, a stáž svoju dušu VEĽMI: aby Bohu nikdy nepovedala “Dosť!” a ty si – zotročený obmedzením (hlúposťou) a lenivosťou duše – nezačal vyrábať svoje Zlaté teľa.

Najnovšie príspevky