Ochrana Pred Poškodením

3 JÚNA 2024
Každé desiate narodené zviera musí byť obetované, jeho mäso musí zjesť majiteľ a jeho rodina.

Majiteľ nesmie nahradiť desiate zviera iným zvieraťom, ale ak to napriek tomu urobí, musí sa s oboma zvieratami zaobchádzať ako s desiatkovými.

Lv 27:33: Ak to majiteľ desiateho zvieraťa nahradí, potom bude sväté aj ono aj jeho náhrada.

Posvätenie zvieraťa je dobrá vec. Prečo by mal teda Boh zakazovať majiteľovi nahradiť pôvodné, desiatkové zviera iným zvieraťom, ak sa tým obe zvieratá posvätia?

Keď niekto dával desiatky zo svojich zvierat, bol vyzdvihnutý zo svojho pozemského sveta a vtiahnutý do svätého procesu, keď musel vziať zviera do Jeruzalema a zjesť ho tam so svojou rodinou. To mu dalo príležitosť obnoviť svoju vieru vo svätom chráme. Boh chce, aby majiteľ využil túto príležitosť a sústredil sa na ňu – nie aby sa zameriaval na nejaké iné, nezasvätené zviera.

Za normálnych okolností by sme sa mali riadiť aj touto radou:

Ak sme zapojení do nejakého svätého úsilia, mali by sme sa naň sústrediť. Nemali by sme obetovať svoju duchovnú hybnosť pre nejaké materiálne rozptýlenie.

Keď sú však iní ľudia v duchovnom nebezpečenstve, musíme tento zákaz prehliadnuť, aby sme ich oslovili. V takýchto prípadoch nás Boh uisťuje, že nás ochráni. My aj tí, ktorých povýšime na úroveň svätosti, skutočne zostaneme svätí.

Najnovšie príspevky