Odchod z Egypta

31 DECEMBRA 2021
Vo chvíli, keď prestaneš opúšťať Egypt, si tam znova.

Biblické otroctvo Egypta predstavuje tvoje vlastné otroctvo sebe samému – tvojmu “ja”.

Každý deň, každý okamih musí byť exodom zo seba – tvojho ega.

Ak neopúšťaš Egypt, už v ňom si:

Mt 18,3: a povedal: Amen, hovorím vám: Ak sa vnútorne nezmeníte a úplne neobrátite a nebudete ako deti, nikdy nevojdete do Nebeského Kráľovstva.

Najnovšie príspevky