Odkaz Pánovým Učeníkom

10 JÚNA 2022
Kým neprídem,…

venuj sa verejnému čítaniu Svätých Písem na zhromaždení,
kázaniu Krista
a Kristovmu vyučovaniu.

Uplatňuj tieto veci v praxi, aby bol tvoj pokrok v oddanosti Bohu všetkým zrejmý.

Dávaj pozor na seba i na Kristovo učenie
a buď doň pohrúžený,
úplne ním presiaknutý
a plne doň zapojený.

Pretože ak tak robíš, dosiahneš Spásu nášho Boha a to znamená nielen tvoju spásu, ale aj spásu tých, ktorí počúvajú tvoje kázanie o Mesiášovi. (1Tim 4:13.15-16)

Najnovšie príspevky