Odkaz všetkým demotivovaným

10 JÚLA 2021
Kam môžem odísť od Tvojho Ducha Svätého? Alebo kam mám ujsť z Tvojej prítomnosti?

Žalmista nechce naozaj utiecť. Kladie pred nás myšlienky a otázky, aby sme videli, že nech sme kdekoľvek, vždy sme pod Božím skúmavým pohľadom. Boh je pozitívny Duch. Iba pozitívny. Všetko, čo robí, má pozitívnu funkciu a krásu. Jeho zámer pre nás je vo všetkom vždy pozitívny, správny a dobrý. Robí všetko v láske a starostlivosti o naše blaho, aby sme sa zmestili do Jeho zámeru a aby sa tento v našich životoch naplnil. Verše žalmu 139 neobsahujú žiadne negatívne konotácie.

Z toho dôvodu, pretože Božia myseľ preniká celým Jeho stvorením, by sme mali nadobudnúť veľkú dôveru, že Boh je vždy s nami. Je všemocný a všemohúci. Je všadeprítomný. Aktívne využíva svoje sily, svojho Ducha, na riadenie a organizáciu svojho stvorenia.

Musíme však vedieť, že začiatok zdroja všetkej sily je v mysli. Pamätaj si, že človek je stvorený na Boží obraz. Preto aj my, ľudia, dokážeme vytvárať nástroje na zintenzívnenie našich schopností. Ale skutočná sila je v mysli, pretože bez nej by sme neboli schopní vytvoriť nástroj, ktorý rozširuje naše právomoci.

Duch Svätý je podstatou Božej mysle. Rovnako ako človek, aj Božia moc spočíva v Jeho mysli. S tým rozdielom, že Boh nepotrebuje robiť žiadne náradie, nemusí používať lopaty ani elektrické náradie, aby svoju silu umocnil, alebo aby sa mu dielo podarilo. Boh iba jednoducho hovorí a Zákony, ktoré vytvoril, konajú na čo sú z jeho úst vyslané. Nástroj, ktorým vykonáva všetko, je Jeho Duch, podstata Jeho mysle.

Myseľ človeka je však, ako hovorí aj Gn 6,5 zlá, skazená, negatívna. Preto DNES, keď počuješ Jeho hlas, nezatvrdzuj si svoje srdce, ale poslúchni Jeho dokonalé a múdre príkazy – inštrukcie na pomoc tebe:

  1. Prestaňte sa prispôsobovať tomuto svetu,
  2. ale premieňajte sa obnovou svojej mysle,

Prečo by si tieto dve veci mal robiť a to ustavične? Čo je tu cieľom?

aby ste sa mohli presvedčiť, čo je to Božia vôľa, aká je Božia vôľa dobrá, prijateľná a dokonalá. (Rim 12,2)

Ako toto môžeš robiť?

  1. Prestaň inklinovať k zlobe a nezmýšľaj o všetkom ako o nešťastí, zlej veci, či krivde voči tebe – a zvlášť nie, že Boh ti chce zle
  2. Núť a prinúť svoju myseľ dôverovať vo všetko, čo Boh hovorí a čo v tvojom živote dovolí a robí, že je to pre tvoje dobro

Prečo by si to mal robiť?

aby si sa osobne mohol presvedčiť, čo je to Božia vôľa, aká je Božia vôľa pre teba dobrá, prijateľná a dokonalá. (Rim 12,2)

Uvedom si, že žijeme POSLEDNÉ ČASY. Pred nami je trúbenie 6.poľnice a s ním príchod 3.svetovej vojny. Ak je už teraz tvoja myseľ negatívna a ty ešte stále nežiješ pokánie, aký asi budeš a akým sa staneš, keď sa začne najväčšie prorocké naplnenie, ktoré očakávame? A kam sa takýto podeješ, keď zaznie 7.poľnica? Premýšľaj nad tým.

Nech ti je povzbudením aj toto toto:  Nie silou, ani mocou, ale Mojím Duchom Svätým, hovorí Pán Nebeských Armád.”

Najnovšie príspevky