Odkaz Žalmov

8 AUGUSTA 2022
Zamyslel si sa už niekedy, aký je vlastne skutočný odkaz žalmov v Písme? Prečo je ich toľko a ako nám pomáhajú k Bohu?

Odkaz Žalmov 29 -34 je: 

Ž 34:15; Odvráť sa od zlého a rob dobro; hľadaj pokoj a usiluj sa oň.

Každý fyzický predmet, ktorého použitie je prípustné, má dobré a zlé prvky. Hmotný prvok je zlý a Božia životná sila, ktorá dáva život fyzickému, je dobrá.

Osoba, ktorá používa fyzický objekt, sa musí „odvrátiť od zla“ – netúžiť po fyzickom potešení, ktoré je v jeho materialite, a „robiť dobro“, t. j. Božie skutky, má túžiť po tom, aby bola živená a podporovaná vitalitou Boha v tomto objekte.

„Hľadaj pokoj a usiluj sa oň“: Ktokoľvek splní „odvráť sa od zla a konaj dobro“, musí hľadať a hľadať prostriedky na dosiahnutie pokoja – musí vnášať harmóniu – medzi fyzickú a Božiu životnú silu, ktorá ho oživuje.

Najnovšie príspevky