Odmena za disciplínu

11 NOVEMBRA 2023
Krátko po tom, čo sa Izák oženil s Rebekou, Abrahám sa znovu oženil s Hagar a mal s ňou ďalších šesť synov.

O niekoľko rokov neskôr, keď mal 175 rokov, Abrahám zomrel.

Gn 25:9: Abrahámovi synovia – Izák a Izmael – ho pochovali v jaskyni Machpeila.

Prvý sa spomína Izák, čo naznačuje, že hoci Izmael bol starší syn, ustúpil, aby pohreb viedol Izák. Izmael tak ukázal, že skutočne činil pokánie: Jeho hlavným hriechom bol nárok na Izákovo dedičstvo; Izmael mohol toto tvrdiť až potom, čo Abrahám zomrel, no neurobil to.

Sarah si zaslúži uznanie za Izmaelovo zlepšenie charakteru. Jej naliehanie na správne vedenie Izmaela, na jeho disciplínu, ho nakoniec priviedlo k dostatočnému pokániu, aby uznal pravdu o Izákovom prvenstve.

Podľa Sárinho príkladu by sme sa ani my nemali vzdávať a vyhýbať sa náprave a pomoci tým, ktorí skutočne potrebujú našu pomoc v neustálej výzve sebazdokonaľovania.

Najnovšie príspevky