Odpovedá Boh na modlitby Ameriky?

3 JANUÁRA 2020
Hurikán Harvey priniesol v oblasti Houston dážď, aký inokedy padne za rok, doslova za pár dní. Guvernér Texasu G.Abbott to označil za „jednu z najväčších katastrof, akej kedy Amerika čelila.“ Národná meteorologická služba uviedla: „Táto udalosť je bezprecedentná a všetky dopady sú neznáme a za hranicami všetkého, čo sme doteraz zažili.“ (zdôrazňuje autor článku). Po tejto devastácii zvolal guvernér Abbott deň modlitby. Dňa 1. septembra prezident Donald Trump podpísal vyhlásenie Národného dňa modlitieb. Na tieto výzvy určite reagovali tisíce ľudí, ak nie milióny. Ale potom, o niekoľko dní neskôr, hurikán Irma rozdrvil karibské ostrovy a východné pobrežie Spojených štátov. Bol to vôbec najväčší hurikán, aký vobec kedy dorazil z Atlantického oceánu. Krátko nato hurikán Maria vyhladil Portoriko. V týchto hurikánoch zomrelo viac ako 100 ľudí a ľudia utrpeli škody na stovkách miliárd dolárov.

Keď vidíme také strašné krízy, musíme si čestne položiť dôležitú otázku: Odpovedá Boh na naše celonárodné modlitby? Ak sa pozrieš do Biblie, uvidíš absolútne prisľúbenia od Boha, že na naše modlitby odpovedať bude. A keď sa pozrieš do americkej histórie (a nielen do americkej), uvidíš veľa príkladov zodpovedaných modlitieb. Toto je historický fakt, o ktorom môžeš čítať aj v už publikovanom článku („Boh v minulosti odpovedal na národné dni modlitieb“). V tomto prípade je však zrejmé, že Boh na tieto modlitby Ameriky neodpovedal. Prečo nie? Ak dôkladne študuješ Bibliu, uvidíš, že samotné modlitby nestačia. Po katastrofách ľudia v USA často hovoria a spievajú: „Boh žehnaj Amerike.“ Ale žehná Boh Amerike?

NESPRÁVNE CITOVANÝ BIBLICKÝ VERŠ

Mnohí v Američania sa považujú za náboženský národ. Keď nastanú krízy, ľudia sa často pre útechu obracajú k Biblii a k Bohu. Túto tendenciu sme videli v dňoch tesne pred zasiahnutím hurikánu Harvey. Amerika sa triasla pred rasistickou konfrontáciou v Charlottesville a vo Virginii, medzi bielymi nacionalistickými skupinami a takzvanými antifašistickými skupinami. Tieto konflikty iba odhaľovali strašné rozpory, ktoré medzi američanmi rastú.

V reakcii na to viceprezident USA Mike Pence citoval biblický verš. Je to verš, ktorý použil vo viacerých rozhovoroch, vo viacerých prejavoch v kampani, aspoň v jednej reklamnej kampani a pri iných príležitostiach od volieb. Iní vodcovia ho používali po hurikánoch, ktoré zničili časti Ameriky. Hovoríme o verši z 2.knihy Kroník. Je to verš, na ktorý viceprezident zložil prísahu:

„Ak sa Môj ľud, ktorý je povolaný Mojím menom, bude kajať a modliť sa, hľadať Moju tvár a odvráti sa od svojich bezbožných ciest; potom ich vypočujem z neba a odpustím ich hriech a uzdravím ich zem.“ (2Krn 7:14)

Aj tu vidíme zameranie sa na modlitbu čoby riešenie problémov Ameriky. Existuje tu však vážny problém s tým, ako viceprezident Pence citoval Písmo citoval. Pri všetkých príležitostiach totiž úmyselne vynechal pasáž „a odvráti sa od svojich bezbožných spôsobov“ a „odpustím ich hriech“! Spôsob, akým to hovorí, znie síce nábožným Američanom pekne, ale vynecháva najdôležitejšiu časť – tú časť, ktorá skutočne ukazuje, ako liečiť americké smrteľné rozdelenie!

Tento jediný verš zjavuje, že samotná modlitba nestačí. Ak chceš, aby Boh počas tvojej modlitby „počul z neba“, potom je tu viac než len porovnanie situácie s veršom! Vyžaduje si to aj fakt pokorenia sa, hľadania Božej tváre a odvrátenia sa od našich zlých spôsobov (ciest). Pán Pence jednoznačne nechce povedať Američanom, že by mohli byť vinní za hriech a bezbožnosť – a že musia činiť pokánie! Dokonca aj mnoho Američanov, ktorí sa považujú za kresťanov, odmietli takúto správu a odmietli Boha. Iní náboženskí Američania konajú, čo sa citovania veršov Biblie týka, to isté. Náboženskí vodcovia boli prítomní u prezidenta Trumpa v oválnej kancelárii, keď podpísal vyhlásenie Dňa modlitieb. Pastor, ktorý viedol modlitbu, sa zmienil aj o 2Krn 7:14. Zahrnul síce frázu „odpusť ich hriechy“, ale ako viceprezident vynechal „a odvrátia sa od svojich bezbožných ciest (spôsobov)“.

Ježiš Kristus nám prikazuje žiť podľa každého Božieho slova (Mt 4:4) – nie podľa našich vlastných verzií Božieho Slova! Tento úmyselný omyl necitovať 2Krn 7:14 pravdivo, je dvojnásobne deštruktívny a tragický, pretože slová, ktoré vynechávajú, sú slová, ktoré Amerika najviac potrebuje! A nielen Amerika. Všetky národy zúfalo potrebujú počuť tieto nápravné slová, pretože pokánie a obrátenie sa k Bohu je jediný spôsob, ako môžu byť ľudia týchto prekliatych, umierajúcich národov spasení!

„VRÁŤTE SA KU MNE!“ Hovorí Boh

Prorok Amos nám ukázal, ako prijímať odpovede na a výsledky z našich modlitieb. Existuje veľa dôkazov, že proroctvo Amosa je proroctvom pre tento čas. A všimni si, pre koho je konkrétne určené – môžeš to vidieť v Am 4:5; „Vy, synovia Izraela.“ Vieš, kto je „Izrael“ v proroctve? Ak nevieš, nebudeš vedieť, komu je to určené. Kniha Herberta W. Armstronga: Spojené štáty a Británia v proroctve presvedčivo dokazujú, že jednými z najvýznamnejších potomkov starovekého Izraela a národmi, o ktorých sa v proroctvách najviac hovorí ako o „Izraeli“, sú Amerika a Británia. (Autor článku na pôvodnom webe sľubuje, že pošle na požiadanie bezplatnú kópiu tejto knihy.) Keď biblické proroctvo hovorí o Izraeli, týka sa to aj ich, čoby potomkov Izraela, roztratených po všetkých krajinách sveta. Tieto moderné národy naozaj majú históriu s Bohom. 1

Všimni si, aké presné je toto proroctvo, zamerané na dnešnú Ameriku (Am 4:7). Harvey a Irma zaplavili Houston viac ako 127 cm³ dažďa a mestá juhovýchod Ameriky zaplavili prúdy vody. V tom istom čase bolo západné pobrežie vyprahnuté a požiare spálili milióny akrov pôdy! Bolo to presne tak, ako Boh prorokoval skrze Amosa! 2

Toto proroctvo však koná oveľa viac, než len oznamuje, že k takýmto katastrofám dôjde. Hovorí nám, prečo sa vyskytujú – a ako im zabrániť v pokračovaní! Keď sa takéto katastrofy udejú, Boh očakáva, že Ho budeme hľadať. To znamená modlitbu, ale aj omnoho viac. Čítaj verše 8-11. Tieto verše predpovedajú zintenzívnenie kliatby a tvrdia štyrikrát: „… napriek tomu ste sa ku Mne nevrátili, hovorí Pán.“ Boh tento zásadný bod opakuje! Iste, musíme sa modliť – ale musíme sa tiež vrátiť k Bohu! Návrat k Bohu si však vyžaduje skutočné, konkrétne kroky. 3

VAROVANIA NÁŠHO STVORITEĽA

Amosovo proroctvo pokračuje v Am 4:12-13. Poznač si to! Boh vytvára vietor, ktorý poháňa hurikány! Má moc nad živlami. A vie aj to, čo si ľudia myslia. Aká mocná Bytosť!

Boh používa tieto prírodné živly spôsobom, ktorým nás chce obrátiť k Nemu. Nechce nás v nich vidieť trpieť. Ak však zanedbáme poslušnosť, varuje nás, že prídu ešte horšie kliatby. Príležitosť reagovať je preč rýchlo. Je to zrejmé z proroctva Am 8:2. Toto je čas, v ktorom sa práve nachádzame: Koniec sa blíži. Boh „už ho viac neobídem“ – to je naša posledná šanca na pozornosť jeho varovania!

Amos rozvíja túto tému v tretej kapitole svojho proroctva Am 3:1-2. Súčasné národy Izraela – predovšetkým Ameriky a Británie a tiež židovský štát zvaný „Izrael“ – majú opäť jedinečnú históriu s Bohom. Kedysi bol ich Kráľom! A za tieto národy zodpovedá tak, že zatiaľ nedrží Rusko, Čínu, Japonsko ani Arabov na Blízkom východe, ani africké národy ani nikoho iného. (Opäť, na USA a Británii vidíme naplnenia proroctiev.) Boh má tiež úžasný plán pre všetky tieto národy, ktorý nadobudne platnosť v budúcnosti (napr. 1Tim 2:4; 2Pt 3:9). Lenže Boh netrestá bez predošlého varovania Am 3:6. Boh trúbi doslova na varovnú poľnicu. Jeho proroctvá o kliatbách sa na našich národoch už spĺňajú a to by v nás rozhodne malo vyvolať bázeň pred Ním.

„Pán Boh určite neurobí nič, ale zjavuje svoje tajomstvo svojim služobníkom prorokom. Lev reve, kto by sa nebál? Pán Boh hovoril, kto by neprorokoval? “ (Am 3:7-8).

Boh je ako revúci lev! Jeho posolstvo je hrôzostrašné. Budeme počúvať? Devastácia prichádza k tým, ktorí nerešpektujú Božie varovanie. Ale skrze strašné súdy a skúškyy, ktoré boli prorokované, aby postihli Izrael, náš ľud konečne spozná Boha.

BOH, KTORÝ ŽEHNÁ

Mnoho ľudí sa bude modliť k Bohu. Koľkí Ho však budú poslúchať a dovolia Mu vládnuť im? Veľmi málo. Prorok Amos dokonca ukazuje, že väčšina ľudí v Božej vlastnej Cirkvi – ktorí tvoria to, čo Biblia označuje ako duchovný „Izrael“ – sa od neho odvrátili. Môžete to vidieť u Am 2:11-12. Áno, Boh má v proroctve silné posolstvo – určené na varovanie a pomoc svojmu ľudu. Ale tí, ktorým nariadil hlásať túto správu, to odmietli urobiť! Deväťdesiatpäť percent Božej vlastnej cirkvi sa vzbúrilo a teraz odmieta prorokovať! V Kolosanom 2:19 apoštol Pavol hovorí, že títo ľudia „sa nedržia Hlavy“, čím Pavol hovorí o Ježišovi Kristovi! Kristus má byť naša Hlava – náš Pán a Majster! Ak stratíš Hlavu, ste v smrteľnom nebezpečenstve!

Keď prorok Amos písal o Bohu, použil slovo „Adonai“. Celkom 25-krát – viac ako ostatných 11 menších prorokov. Toto slovo znamená „Vedenie“, „Vodca“ alebo „Boh, ktorý žehná“ podľa Spoločnej biblie (verzia Sv.Písma). Amos hovoril o mnohých negatívnych proroctvách, ale ustavične si za trestami pripomínal veľkého Boha – Boha, ktorý niekedy posiela súdy a skúšky, aby nás pokoril a prinútil nás, aby sme Ho spoznali. Keď pochopíš ich účel, inšpirujú a povznášajú ťa aj naťažšie Božie proroctvá! Boh je Boh lásky. Trest posiela iba preto, aby nás motivoval k návratu k Nemu Am 5:1.4.6. Boh prináša zlé správy, ale ak odpovieme správnym spôsobom, budeme žiť večne!

„Hľadajte Toho, ktorý stvoril sedem hviezd a Oriona, a obrátil tieň smrti na ráno a deň premenil v temnú noc; On privoláva vody mora a vylieva ich na povrch zeme. Pán je jeho meno.“ (Am 5:8).

To je presne to, čo sme v týchto nedávnych hurikánoch videli: Boh preniesol bilióny litrov vody z Mexického zálivu a Atlantického oceánu a nalial ich do amerických miest! Radšej by používal vodu na pestovanie našich plodín a na prosperitu, ale musíme Ho počúvať. Musí získať našu pozornosť, ak nám chce dať večný život a vládu nad celým vesmírom.

„Veď viem, že mnoho je vašich hriechov a ťažké sú vaše zločiny: ubíjate spravodlivého, beriete úplatok a chudáka utláčate pri bráne (rozumej na súde) od práva.“ (v.12). Preto nás Boh trestá hurikánmi! Môžeme sa modliť a dokonca sa k Bohu ani len nepriblížime, ak Ho neposlúchame. Keď sme účastníkmi neprávostí a hriechov, potom Boh nebude ani počúvať ani odpovedať na naše modlitby (Prís 28:9; Iz 1:10-15; Iz 59:1-2). Aby sme mohli žať obrovské požehnania, musíme sa kajať a vrátiť sa k Bohu (Am 5:14). Je zrejmé, že Boh chce, aby si žil! Chce, aby každý človek žil bohatý život (Jn 10:10).

NEPORUŠITEĽNÝ PRÍSĽUB

Preštuduj si kontext verša, ktorý americký viceprezident a ďalší nesprávne uviedli. Boh to prisľúbil, keď prijal chrám, ktorý mu kráľ Šalamún zasvätil. Boh vtedy povedal:

„Ak zavriem nebo, že nebude dažďa, alebo ak prikážem kobylkám, aby zhltli zem, alebo ak pošlem mor medzi môj ľud; Ak sa môj ľud, ktorý je nazvaný Mojím menom, pokorí a bude sa modliť a hľadať moju tvár a odvráti sa od svojich zlých ciest; potom budem počuť z neba a odpustím ich hriech a uzdravím ich zem “ (2Krn 7:13-14).

Títo vodcovia nielen vynechávajú časti verša 14, ale úplne zanedbávajú verš 13, ktorý hovorí, že Boh skutočne spôsobí zničenie, ktoré príde na zem! Vynechávajú tiež verše 19-22, kde Boh hovorí, že ak sa Izrael odvráti od Boha, privedie na nich „všetko toto zlo“ a dokonca že „ich vytrhne aj s koreňmi z Jeho krajiny, ktorú im dal“, pošle ich do vyhnanstva. Viceprezident Pence a ďalší americkí kresťanskí vodcovia, spisovatelia a svetskí ľudia používajú túto pasáž (aspoň pozitívne časti) na USA. Mnoho ďalších – vrátane mnohých amerických kresťanov – nesúhlasí: Hovorí sa, že táto pasáž sa týkala iba Izraela, dávneho kráľovstva. To však nie je pravda. Boh zachoval túto pasáž po 3000 rokov, pretože tieto verše – každé slovo týchto veršov – sa naďalej vzťahuje aj na moderných potomkov starovekého Izraela!

Knihy Kroník nie sú iba pozostatkom toho, čo Boh povedal starovekým kráľom. Ich posolstvo je tu predovšetkým pre naše časy! Je to predovšetkým pre tri národy Izraela v poslednom čase: Ameriku, Britániu a židovský štát. Amerika a Británia dostali prvorodené sľuby o bezkonkurenčnom národnom množstve. Židovský štát s názvom Izrael dostal žezlo kráľovskej dynastie, ktoré Boh zasľúbil, že bude trvať až do návratu Ježiša Krista. (všetko je vysvetlené v proroctvách o USA a Británii.) Sľub v knihe Kroník – a varovanie – je pre naše časy!

V 2Krn 7:14 nám úžasný, milujúci Boh hovorí presne, ako sa vyhnúť národnému utrpeniu, rozdeleniu a zničeniu. Dáva nezlomný prísľub: Ak sa odvrátime od našich hriechov, uzdraví nás! Platilo to v dávnej minulosti, vzťahuje sa to na nebezpečnú prítomnosť a aj na slávnu budúcnosť! Boh sľubuje uzdravenie našej krajiny. Ľudia však musia dbať na Jeho varovanie. Myseľ ľudí musí byť zmenená!

KLIATBA A ZAJATIE

Čo čaká moderných potomkov Izraela sa môžeme naučiť z toho, čo sa stalo našim predkom. Šalamún a mnoho ľudí v jeho kráľovstve, sa do značnej miery odvrátili od Boha, ale Biblia naznačuje, že Šalamún činil pokánie. Po tom, čo Šalamún zomrel, hriech a bezbožnosť pokračovali, kráľovstvo sa rozdelilo a obe strany, Izrael a Júda, takmer išli do vojny. Obe kráľovstvá naďalej hrešili proti Bohu, hoci Júda mal niekoľko spravodlivých kráľov, ktorí viedli ľud k spravodlivosti – k uzdraveniu a požehnaniam. Ľudia sa však naďalej vracali späť k hriechu a boli prekliati. Trpeli početnými vojnami a občas dokonca bojovali aj proti sebe. Nakoniec bol Izrael dobytý Asýrskom a jeho hriešni ľudia boli vyhodení z ich krajiny. Neskôr bola aj Judea dobytá Babylonskou ríšou a jej hriešni obyvatelia boli tiež zo svojej krajiny vyhodení (2Krn 36:20). Národný hriech vždy vedie k národným kliatbám, ktoré vedú k národnému zajatiu (otroctvu) – a to tak historicky, ako aj v súčasnosti!

Verš 21 poukazuje na to, že táto katastrofická národná tragédia Judey „[splnila] slovo Pánovo, poslané skrze proroka Jeremiáša.“ Boh poslal proroka, aby Júdeu varoval, že ich hriechy vedú k zajatiu. Jeremiáš im povedal, ako Boh ich zem uzdraví, ale neposlúchli. Ich vodcovia ich presvedčili, že ich Boh zachráni, ale ľud sa neodvrátil od svojich zlých spôsobov – preto ich zem Boh neuzdravil.

Ale všimni si toto: Kniha proroka Jeremiáša je adresovaná konkrétne Izraelu (Jer 3:12; Jer 3:12; Jer 4:1; Jer 5:15 atď.). Toto je dôležité, pretože Jeremiáš žil v Júdsku a bol očitým svedkom zničenia Judey Babylonom. Jeho kniha však nebola primárne pre Júdu. Bola pre Izrael ale nie pre staroveký Izrael, ktorý bol zničený a zajatý v r.721 pred Kristom – iba niekoľko desaťročí predtým, než sa Jeremiáš narodil! Jeremiáš nikdy nehlásal svoje posolstvo starovekému Izraelu, pretože ten v Jeho časoch ako národ už neexistoval. Dôvodom je skutočnosť, že Jeremiášovo proroctvo je pre naše dnešné národy, pre potomkov starovekého Izraela: Ameriku a Britániu, ale aj pre ostatné národy, medzi ktoré Boh svoj národ roztrúsil, ako predpovedal! Toto sú varovania, ktoré Boh chce, aby sme „zvážili“ – čo znamená dôkladné porozumenie – „v posledných dňoch – konečný čas! (Jer 30:24). Tieto varovania musíme brať vážne! Potrebujeme Boha, aby nás počul a odpovedal na naše modlitby! Ale pokračovanie v našich cestách a prevracanie Jeho Slova, aby vyhovovalo našim priortám a predstavám, nie je spôsob, ako Ho požiadať, aby nás zachránil!

OBNOVA ZRÚCANÍN

Zem, ktorú Boh izraelským kmeňom dal, im bola odňatá pre hriech. Bola spustošená a dobytá inými národmi. Ale Boh potomkov Izraela neopustil navždy 2Krn 36:22-23. Toto sú posledné dva verše Starého Zákona (v jeho pôvodnej podobe) a sú to neuveriteľne nádejné verše!

Biblickí vedci sú týmito dvoma záverečnými veršami knihy Kroník zmätení. Sú presne rovnaké ako prvé verše knihy Ezdráš. Takže, premiestnili knihy a Ezdráša umiestnili za knihy Kroník. Kroniky sa sústreďujú okolo Dávidovho trónu, na ktorom bude vládnuť Ježiš Kristus, keď sa vráti na Zem. Ezdráš sa nás snaží prinútiť, aby sme sa zamerali na Jeruzalem – budúce sídlo Zeme a vesmíru! (Vyžiadajte si moju bezplatnú brožúru Kniha kroník, aby ste túto inšpirujúcu pravdu pochopili; pozn.autora) Hľaď do budúcnosti! Aký perfektný prechod do Nového zákona.

Po oslobodení z otroctva sa Židia vrátili do Jeruzalema, druhý chrám opravili a postavili okolo mesta múr. Boh uzdravil svoju zem a dovolil im obnoviť zrúcaniny – druh Božieho diela dnes a uzdravenia, ktoré sa čoskoro rozšíri po celej planéte a po celom vesmíre!

(Prevzaté a preložené s povolením internetových novín The Trumpet)

Najnovšie príspevky