Odpustenie a Objatie

20 SEPTEMBRA 2023
Na Yom Kipur, keď sa duša vráti, je pevne držaná v objatí.

Yom Kipur je dňom odpustenia pre tých, ktorí sa vracajú.

Ale potom je každý deň dňom odpustenia pre tých, ktorí sa vracajú.

Yom Kippur je však úplne iný príbeh.

Pretože v ktorýkoľvek iný deň, keď sa duša vráti, sú jej prehrešky zahodené.

Na Yom Kippur, keď sa duša vráti, je držaná v pevnom objatí.

V ohni tohto objatia nikdy nedošlo k žiadnym zlým skutkom.

Najnovšie príspevky