Osobný Kráľ

15 AUGUSTA 2023
Okrem systému sudcov a šerifov Mojžiš nariadil židovskému ľudu, aby nad sebou vymenoval kráľa.

Dt 17:15: Každopádne ustanov za kráľa nad sebou toho, ktorého si vyvolí Pán tvoj Boh; jedného spomedzi tvojich bratov ustanovíš nad sebou za kráľa; nesmieš nad seba ustanoviť cudzinca, ktorý nie je tvojím bratom.

Hoci židovský národ nemal kráľa od zničenia prvého Chrámu a iného nebude mať až do príchodu samotného Mesiáša, stále nám je prikázané, aby sme nad sebou ustanovili vyššiu autoritu, a to individuálne aj kolektívne, kedykoľvek je to relevantné. Preto mudrci každému z nás hovoria: “Zabezpeč si učiteľa Božieho Slova,“ s ktorým by si sa mali radiť o všetkých záležitostiach duchovného života.

Nemali by sme sa klamať, že sa môžeme spoľahnúť na našich vlastných „sudcov a šerifov“. Nemali by sme si ani myslieť, že neexistuje nikto, kto by nám porozumel natoľko, aby nám slúžil ako náš „kráľ“. Boží Zákon nás uisťuje, že ak budeme správne a usilovne hľadať, skutočne nájdeme mentorov, ktorých si vyvolil Pán náš Boh a ktorí preto najlepšie vyhovujú našim duchovným potrebám.

Najnovšie príspevky