Osud Vyvolených

6 NOVEMBRA 2023
Keď sa k Sare dostala správa, že Izák bol takmer obetovaný, šok z jeho takmer straty spojený s úľavou, že jeho život bol ušetrený, bol príliš veľký na to, aby to zniesla a zomrela.

Abrahám kúpil jaskyňu Machpeila a okolité pole od miestnych Chetitov pre jej pohrebisko v Hebrone.

Gn 23:4: Abrahám povedal Chetitom: Dovoľte mi kúpiť medzi vami pohrebisko.

Jaskyňa Machpeilah je pohrebiskom Adama a Evy, prvých ľudských bytostí; ako taký pôvodne patril celému ľudstvu. Jeho kúpou Abrahám vyjadril zámer Boha, aby sa poslanie pôvodne dané ľudstvu ako celku teraz prenieslo na Vyvolený národ. Prijatím tejto úlohy sa Vyvolený národ zásadne oddelil od zvyšku ľudstva a prevzal úlohu jeho mentorov. Našou výzvou je uznať tento náš osud aj dnes.

Najnovšie príspevky